8 สถาบันเร่งช่วยธุรกิจฝ่าโควิด-19

  • 1850
  • 2021-01-18 10:34:55

          นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กล่าวว่า จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบใหม่ ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบ จึงมีนโยบายเข้มข้นให้ทั้ง 8 สถาบัน เน้น ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง พร้อมให้การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ต่ออุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงประกอบด้วย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอสถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันพลาสติกสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยสถาบันอาหาร สถาบันยานยนต์ และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

         โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอดูแลด้านมาตรฐานการบริหารจัดการเพิ่มองค์ความรู้เรื่องดิจิทัล และเทคโนโลยีในเรื่องอุตสาหกรรมให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม/อาหารแปรรูป ดิจิทัล สุขภาพและการแพทย์, Wellness Economy/NewNormal/Next Normal ตลอดจน สร้างการรับรู้และตรวจสอบรับรองผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ You Tube (MASCI Channel), Website, Facebook, Podcast

        สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กับนโยบาย Industry Transformation หรือ การปฏิรูปอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต ได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีหน้ากากผ้าและวางมาตรฐานของหน้ากาก และชุด PPE เพื่อสนับสนุนงานทางการแพทย์ในช่วงโควิด-19

         นอกจากนี้ ยังสร้างองค์ความรู้ช่องทางการตลาด การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยจากการผลิตขั้นพื้นฐานไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอีกด้วย

 ที่มา  :  https://www.onlinenewstime.com/อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ/pr-news/

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference