ประกาศ/ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ขอเชิญ เข้าร่วม สัมมนาฟรี

 • 17
 • 2023-03-17 12:16:26

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ขอเชิญ เข้าร่วม สัมมนาฟรี "ระดับSMEs ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเจริญเติบโต ในกลุ่มประเทศ ACMECS" !!!!! Highlight ในการสัมมนาพบกับ การบรรยายพิเศษ ภายใต้แนวคิด “ยกระดับSMEs ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเจริญเติบโต ในกลุ่มประเทศ ACMECS (ไทย ลาว พม่า เวียดนามและกัมพูชา) ภายใต้ 4 กลุ่มอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมพลาสติกและพลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วน จาก รศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กิจกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิก ACMECS เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงหลังโควิด 19 อบรมออนไลน์ ฟรี บรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤกษ

 • 184
 • 2023-02-13 09:17:37

กิจกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิก ACMECS เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงหลังโควิด 19

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2565

 • 682
 • 2022-05-31 06:03:28

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับมูลนิธิ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ได้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

 • 802
 • 2022-02-25 01:33:13

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิได้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร สำหรับการประดิษฐ์ตามรายละเอียดการประดิษฐ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) ดังที่ปรากฎในอนุสิทธิบัตรนี้

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 • 1269
 • 2021-05-19 22:46:20

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19

 • 1314
 • 2021-05-17 17:32:12

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมใจสู้ภัยโควิด19

8 สถาบันเร่งช่วยธุรกิจฝ่าโควิด-19

 • 1486
 • 2021-01-18 10:34:55

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ มอบนโยบาย 8 สถาบันช่วยผู้ประกอบการ Start Up เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชนฝ่าโควิด-19

ประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางบูรณาการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

 • 1572
 • 2020-07-30 04:57:03

นายโกศล ใจรังษี ประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางบูรณาการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ได้เชิญสถาบันเข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางบูรณาการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ครั้งที่ 6/2563

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิและคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ รับฟังบทบาท ภารกิจ และเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันอาหาร

 • 2623
 • 2020-03-04 11:32:33

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ รับฟังบทบาท ภารกิจ และโครงการต่างๆของสถาบันอาหาร และในโอกาสเดียวกันได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ขอเข้าพบ นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

 • 1206
 • 2019-11-12 03:42:18

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ขอเข้าพบ นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เกี่ยวกับให้ทุนฝึกอบรมหลักสูตร “The Program on Productivity Improvement for Thailand (THPI) -Energy conservation through productivity enhancement as well as the improvement of operation practices in production lines”

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference