นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิและคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ รับฟังบทบาท ภารกิจ และเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันอาหาร

  • 2465
  • 2020-03-04 11:32:33

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  ได้รับฟังบทบาท ภารกิจ และโครงการต่างๆของสถาบันอาหาร และในโอกาสเดียวกันได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร และเวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ วิสามัญ ครั้งที่ 100-2/2563 ต่อไป

 

      

      

      

 

ที่มา : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference