นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิและคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ รับฟังบทบาท ภารกิจ และเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันอาหาร

  • 3087
  • 2020-03-04 11:32:33

On March 2, 2020 at 11:00 a.m., Mr. Padetpai Meekun-iam, Chairman of the Board of Directors of the Industrial Development Foundation and the Board of Industrial Development Foundation Listen to the roles, missions and projects of the Culinary Institute. and on the same occasion visited the exhibition of the Thai Food Learning Center at the Thai Food Learning Center Building, Food Institute and at 1:30 p.m., there was a meeting of the 100-2/2020 Extraordinary Industrial Development Foundation Committee meeting.

 

      

      

      

 

Source: Industrial Development Foundation 

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference