อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิร่วมแสดงความยินดีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

  • 920
  • 2019-11-12 02:19:08

 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และผู้บริหารระดับสูงของสถาบันภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิร่วมแสดงความยินดีกับนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562  

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference