การสัมมนา หัวข้อ Challenge of Japan toward Realizing Society 5.0 Future of Thailand through Digital Technology

  • 606
  • 2019-10-18 10:31:59

          เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 กระทรวงอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายในงาน Thailand Industry Expo 2019 ณ เวที Forum Stage อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference