รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

  • 668
  • 2024-04-23 09:48:47

        ด้วย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2567 หากท่านใดสนใจสามารถดู รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบ

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference