อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิร่วมแสดงความยินดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

  • 1185
  • 2023-10-16 04:21:04

                                  

ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรองสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566  

                 

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference