อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ขอเชิญ เข้าร่วม สัมมนาฟรี

  • 17
  • 2023-03-17 12:16:26

           


                        อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ขอเชิญ เข้าร่วม สัมมนาฟรี
"ระดับSMEs ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเจริญเติบโต ในกลุ่มประเทศ ACMECS"
!!!!! Highlight ในการสัมมนาพบกับ การบรรยายพิเศษ ภายใต้แนวคิด “ยกระดับSMEs ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเจริญเติบโต ในกลุ่มประเทศ ACMECS (ไทย ลาว พม่า เวียดนามและกัมพูชา) ภายใต้ 4 กลุ่มอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมพลาสติกและพลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วน จาก รศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และยังได้พบกับหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ ถึงการใช้เทคโนโลยีมาลดต้นทุนและนวัตกรรม มาเล่าสู่กันฟัง โดยสัมมนานี้เหมาะกับผู้ประกอบการSmes นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจการนำเทคโนโลยี มาใช้พัฒนาธุรกิจ
รีบลงทะเบียนตามQR code ด้านล่างนะคะ

        Industrial Development Foundation
invite to join. seminars free "SMEs with technology and innovation to grow in ACMECS countries"
!!!!! Highlight in the seminar , you will the special lecture Assoc. Prof. Dr. Piti Srisaengnam, Director of the International Economic Center. The content is "Elevating SMEs with technology and innovation to growth in ACMECS countries (Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam and Cambodia) under 4 industry groups: plastics and bio-plastics, agro-food industry, electronics and electrical appliances industry, and automotive and parts industry .
This content for SMEs and individuals who are interested for Improvement your business by technology

Please register at the QR code below.

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference