กิจกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิก ACMECS เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงหลังโควิด 19 อบรมออนไลน์ ฟรี บรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤกษ

  • 185
  • 2023-02-13 09:17:37

ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการในกลุ่ม sme และบุคลากร ที่สนใจของร่วมอบรม กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิก  ACMECS เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงหลังโควิด 19  อบรมออนไลน์ ฟรี บรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เบอร์โทร 02 354 1587 เบอร์มือถือ 081 987 9936  

 

                          

 

                       

 

We would like to invite the MSMEs/ SMEs entrepreneurs and the experienced personnel or the manager level in the industrial target of ACMECS member countries ( Thailand – Lao – Cambodia – Vietnam – Myanmar) who are interested in the leverage of production process, various standards. bringing new technologies to improve the production process which includes the risk management of the organizations; to participate in the FOC (Free Of Charge) Online training courses for the total of14 courses organized by the Project for activities to leverage the industrial target and create the industrial network of ACMECs member countries to strengthen the economy of the post COVID -19

  The training courses for the experienced personnel (to be sent by mail) please register by using the below link :-
https://forms.gle/Q7xyUj9xuWUQ7AG97     
https://forms.gle/uw6QqcvTosyVcQqG8 
Prepared by The industrial development foundation, The Project consultants

 

 

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

 

 

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference