ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

  • 40
  • 2022-07-25 09:20:57

                                  ด้วยสถาบันยานยนต์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ที่มา : สถาบันยานยนต์

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference