ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

  • 892
  • 2021-10-07 11:57:58

            ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ที่มา : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference