อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

  • 1639
  • 2021-05-19 22:46:20

             อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมใจสู้ภัยโควิด19 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก กรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ พร้อมด้วย นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ    นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นายวิโรจน์  โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  และนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมและ  เจ้าหน้าที่สถาบันมอบเคื่องช่วยหายใจแรงดันสูงจำนวน 1 ชุด เครื่องวัดสัญญาณชีพจำนวน 2 เครื่อง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับนายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณผีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

   

   

    

                                          

 

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

 

 

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference