อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19

  • 1777
  • 2021-05-17 17:32:12

           อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมใจสู้ภัยโควิด19 ในวันที่ 14 พ.ค.64 นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก กรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ พร้อมด้วย นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย นายวีระ ขวัญเลิศจิตติ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และสถาบันอาหาร ร่วมมอบเงินบริจาค และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมมูลค่า 185,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชน ในศูนย์พักคอยวัดสะพาน ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย โดยมี พระกุลชาติ กุลชาโต ผู้ช่วยท่านเจ้าอาวาส วัดสะพานพระโขนง และนายภาสวีร์ ฤิทธิ์อยู่ ตัวแทนชุมชน เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

             

    

   

 ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference