ประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางบูรณาการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

  • 1845
  • 2020-07-30 04:57:03

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายโกศล  ใจรังษี  ประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางบูรณาการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ได้เชิญบุคลากรสถาบันทั้ง 8 สถาบันภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เข้าร่วมประชุมศึกษาแนวทางบูรณาการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิและได้จัดทำ (Work Plan) ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 309 ชั้น 3 อาคารสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) สถาบันยานยนต์ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

        

       

      

 

ที่มา : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference