•  222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

  •  045313945 , 045313945

  •  ipc7@dip.co.th

  •  https://ipc7.dip.go.th/th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

-


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference