•  399 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จ.อุดรธานี 41330

  •  042-207232

  •  ipc4@dip.go.th

  •  https://ipc4.dip.go.th/th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

-


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference