ประกาศ/ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

 • 268
 • 2020-09-09 03:57:20

เรื่อง ตกแต่งภายในที่ทำการของสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

ประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางบูรณาการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

 • 315
 • 2020-07-30 04:57:03

นายโกศล ใจรังษี ประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางบูรณาการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ได้เชิญสถาบันเข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางบูรณาการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ครั้งที่ 6/2563

ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

 • 353
 • 2020-07-24 10:36:15

เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

 • 313
 • 2020-04-17 04:15:57

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิได้ประกาศรับสมัคร คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิและคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ รับฟังบทบาท ภารกิจ และเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันอาหาร

 • 1403
 • 2020-03-04 11:32:33

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ รับฟังบทบาท ภารกิจ และโครงการต่างๆของสถาบันอาหาร และในโอกาสเดียวกันได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ขอเข้าพบ นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

 • 339
 • 2019-11-12 03:42:18

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ขอเข้าพบ นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เกี่ยวกับให้ทุนฝึกอบรมหลักสูตร “The Program on Productivity Improvement for Thailand (THPI) -Energy conservation through productivity enhancement as well as the improvement of operation practices in production lines”

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิร่วมแสดงความยินดีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

 • 266
 • 2019-11-12 02:19:08

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และผู้บริหารระดับสูงของสถาบันภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ร่วมแสดงความยินดีกับนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

การสัมมนา หัวข้อ Challenge of Japan toward Realizing Society 5.0 Future of Thailand through Digital Technology

 • 231
 • 2019-10-18 10:31:59

กระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference