ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

  • 353
  • 2020-07-24 10:36:15

ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

เรื่อง  การสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

                   ----------------------------------------

 ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิประกาศสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ โดยมี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ณ สำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เลขที่ 75/6 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563  

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference