รปอ.อภิจิณ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561 ของสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 7 จ.กาญจนบุรี

  • 1089
  • 2018-12-06 20:16:54

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561 ณ อาคารประชุมสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 7 จ.กาญจนบุรี

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference